หลักฐานว่าวัคซีนโควิดไม่ปลอดภัย | ล้างพิษกันเถอะ

Youtube.com

Rumble.com

 • (2022) บันทึกของ FDA ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ไม่ใช่ทางคลินิกเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ ซึ่งเผยแพร่ตามคำขอของ FOIA (Freedom of Information Act) ปี 2021-4389: https://archive.org/details/Pfizer-vaccine-nonclinical
 • no traditional pharmacokinetic or biodistribution studies have been performed with the vaccine candidate BNT162b2.
  ไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์หรือการกระจายตัวทางชีวภาพแบบดั้งเดิมกับวัคซีน BNT162b2
  หน้า 45 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
 • แม้ว่าจะมีการศึกษาความเป็นพิษอย่างจำกัด แต่ก็ไม่เคยมีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ที่สมบูรณ์ของ mRNA ของสารออกฤทธิ์เลย!
  Distribution to the liver is likely mediated by LNPs entering the blood stream. The luciferase expression at the injection sites dropped to background levels after 9 days. The repeat-dose toxicity study in rats showed no evidence of liver injury (Section 2.4.4.3). The biodistribution of the antigen encoded by the RNA component of BNT162b2 is expected to be dependent on the LNP distribution and the results presented should be representative for the vaccine RNA platform, as the LNP-formulated luciferase-encoding modRNA had the same lipid composition.
  แปลไทย : การแพร่กระจายไปยังตับมีแนวโน้มที่จะเป็นสื่อกลางโดย LNP ที่เข้าสู่กระแสเลือด การแสดงออกของลูซิเฟอเรสที่บริเวณที่ฉีดลดลงสู่ระดับพื้นหลังหลังจาก 9 วัน การศึกษาความเป็นพิษจากการให้ยาซ้ำในหนูไม่พบหลักฐานการบาดเจ็บที่ตับ (หัวข้อ 2.4.4.3) การกระจายตัวทางชีวภาพของแอนติเจนที่เข้ารหัสโดยส่วนประกอบ RNA ของ BNT162b2 คาดว่าจะขึ้นอยู่กับการกระจายของ LNP และผลลัพธ์ที่นำเสนอควรเป็นตัวแทนสำหรับแพลตฟอร์ม RNA ของวัคซีน เนื่องจาก modRNA ที่เข้ารหัส luciferase ที่สร้างด้วยสูตร LNP มีองค์ประกอบของไขมันเหมือนกัน
  หน้าที่ 43 : https://archive.org/details/Pfizer-vaccine-nonclinical

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here