รวมผลวิจัย/หลักฐาน: ‘วัคซีน’

 • Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study
 • ภาวะหลอดเลือดดำในสมองตีบหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร: การศึกษาแบบกลุ่มหลายศูนย์
 • https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/fulltext

 • Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients
 • ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2 (SARS-CoV-2) ตรวจพบแอนติเจนในวัคซีนในพลาสมาของผู้รับวัคซีน mRNA-1273 (ฉีกแล้วตกค้างในร่างกาย)
 • https://academic.oup.com/cid/article/74/4/715/6279075

 • H.R.5546 – National Childhood Vaccine Injury Act of 1986
 • HR5546 – พระราชบัญญัติวัคซีน การบาดเจ็บในเด็กจากวัคซีน พ.ศ. 2529 (ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับการบาดเจ็บ/เสียชีวิต จากวัคซีน)
 • https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5546

 • ตัวเลขการเสียชีวิตจากวัคซีนที่รัฐบาลไทยยอมรับ เว็บไซต์ของ สปสช
 • https://subsidy.nhso.go.th


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here