7 เหตุผลในการยุติอาณัติหน้ากาก

0
845

การสวมหน้ากากกลายเป็นเรื่องปกติไปในสังคมไทย แม้ว่าคำสั่งต่างๆ จะถูกยกเลิกในหลายพื้นที่ แต่บางคนยังคงสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในพื้นที่ในร่ม และด้วยความกลัวว่าจะติดโควิด-19 จึงมีข้อกังวลว่าสาธารณสุขจะคืนสถานะข้อกำหนดของหน้ากากและ/หรือ ออกคำสั่งใส่หน้ากากเพื่อเดินทาง แม้จะมีหลักฐานว่าไม่ได้ผลและเป็นอันตรายก็ตาม

หลายคนมีจุดยืนว่า ‘ปลอดภัยไว้ก่อน’ ‘กันไว้ดีกว่าแก้’ แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งมีคำถาม หน้ากากอนามัยปลอดภัยจริงหรือ? ป้องกันการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 ได้หรือไม่? คุณจำเป็นต้องสวมใส่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือไม่?

บทความนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง ครู ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และทุกคนที่ยังสวมแมส ด้วยเหตุผลที่รองรับด้วยผลวิจัยทางวิทยาศาส์ตที่ชัดเจน 7 ประการในการยุติการสวมหน้ากาก

1. หน้ากากทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ

การสวมหน้ากากเป็นสาเหตุของสภาวะทางการแพทย์ที่สำคัญและเปลี่ยนแปลงชีวิต ในผลวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบในวารสารการแพทย์ปฐมภูมิ หรือ Peer Review
อันตรายทางกายภาพที่สำคัญบางประการของการสวมหน้ากากได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในอวัยวะและระบบต่างๆ รวมถึง:

 • สมอง
 • หัวใจ
 • ปอด
 • ไต
 • ระบบภูมิคุ้มกัน

การศึกษาดูที่ความเข้มข้นของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในช่องว่างนะหว่างใบหน้าและหน้ากาก และพบว่าออกซิเจนลดลง ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นโดยใช้เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ การศึกษายังพิจารณาถึงผลกระทบของการสวมหน้ากากต่อโรคปอดและการทำงานผิดปกติ เช่น ภาวะขาดออกซิเจน (ออกซิเจนต่ำ Hypoxia) และภาวะคั่งคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด/เลือดสูง (Hypercapnia มี CO2 มากเกินไป) ต่ออวัยวะต่างๆ และพบว่าการสวมหน้ากากมีส่วนสำคัญต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเหล่านี้

2. หน้ากากอาจทำให้เกิดการป่วยทางจิตใจ

ไม่ใช่เพียงแค่ผลกระทบทางกายภาพเท่านั้น หน้ากากยังสร้างความเสียหายทางจิตใจด้วย โดยเฉพาะกับเด็กๆ การสวมหน้ากากสร้างความรู้จึกให้กับเด็กๆ ว่ามนุษย์คนอื่นๆ เป็นอันตรายต่อพวกเขาในช่วงเวลาพัฒนาการที่ละเอียดอ่อน เมื่อพวกเขาควรเรียนรู้ความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีและมีความสุข สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือการที่ผ้าปิดหน้าสอนให้เด็กรู้ว่าตัวพวกเขาเองเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

นอกจากนี้ หน้ากากยังลดความสามารถของเด็ก (หรือผู้ใหญ่) ในการจดจำใครบางคนและนำทางสัญลักษณ์ทางสังคมและอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมาก และเนื่องจากเด็กยังอยู่ในช่วงพัฒนาการที่ละเอียดอ่อนของการเจริญเติบโต หน้ากากจึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

สมองของมนุษย์มีการเชื่อมต่อเพื่อจดจำและตอบสนองต่ออารมณ์ที่แสดงออกมาทางใบหน้า พัฒนาการในช่วงแรกของเด็กขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความรักระหว่างผู้ดูแลและเด็ก เมื่ออายุมากขึ้น พัฒนาการของพวกเขาจะดำเนินต่อไปเมื่อพวกเขาเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อน กระบวนการพัฒนาที่ละเอียดละไมทั้งสองนี้ถูกขัดจังหวะอย่างมากจากการสวมหน้ากากอย่างกว้างขวาง ภาวะสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า และโรคย้ำคิดย้ำทำมีแนวโน้มที่จะตามมา

3. หน้ากากไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจได้

งานวิจัยหลายสิบฉบับพิสูจน์แล้วว่าว่าหน้ากากอนามัยไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจได้ ไวรัส เช่น SARS-CoV-2 แพร่ผ่านละอองฝอยซึ่งสามารถเดินทางไปรอบๆ และทะลุผ่านหน้ากากอนามัย N95 หน้ากากผ้า และแม้แต่เครื่องช่วยหายใจได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คำสั่งให้สวมหน้ากากในโรงเรียนและสถาบันอื่นๆ ล้มเหลวในการลดการแพร่กระจายของโควิด-19

4. แมสทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

ในการศึกษาในประเทศเยอรมนี มีรายงานผลกระทบในเด็กจากการสวมหน้ากากดังต่อไปนี้:

 • 60% รายงานความหงุดหงิด
 • 53% รายงานอาการปวดหัว
 • 50% รายงานความลำบากในการมีสมาธิ
 • 29% รายงานว่ามีความสุขน้อยลง
 • 44% รายงานว่าไม่เต็มใจที่จะไปโรงเรียน
 • 42% รายงานอาการไม่สบาย
 • 38% รายงานการเรียนรู้บกพร่อง
 • 37% รายงานอาการง่วงนอนหรือเหนื่อยล้า

หน้ากากสร้างความลำบากให้กับหลายๆ คนที่รู้สึกไม่สบายอย่างมากเมื่อสวมใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสวมเป็นเวลานาน บางคนไม่สามารถสวมใส่ได้เลยเนื่องจากระคายเคืองผิวหนัง แพ้ และสัญชาตญาณที่เข้าใจได้ในการขจัดสิ่งกีดขวางการหายใจ ทั้งความรู้สึกไม่สบายและไม่สามารถสวมใส่ได้เป็นเรื่องปกติและคาดหวังได้จากสิ่งกีดขวางทางการหายใจตามธรรมชาติ

การยอมรับหน้ากากอย่างกว้างขวางและแรงกดดันทางสังคมเพื่อลดผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากรู้สึกกดดันที่ต้องสวมหน้ากาก บางคนมีแนวโน้มที่จะซ่อนหรือลดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายที่พวกเขาประสบด้วยเหตุผลหลายประการ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอันตรายนั้นมีอยู่จริง คนอื่นกำลังประสบอยู่ และคุณไม่ได้ทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่ สวมหน้ากาก เพราพหน้ากากอนามัย ไม่สามารถหยุด หรือ ลด การติด/กระจ่ายของเชื้อโควิดได้

5. หน้ากากมีสารเคมีและสารปนเปื้อน

หน้ากากมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม พลวง ฟอร์มาลดีไฮด์ กราฟีนออกไซด์ ซิลิคอนและเส้นใยพลาสติก และฟลูออโรคาร์บอน (lead, cadmium, antimony, formaldehyde, graphene oxide, silicon and plastic fibres, and fluorocarbons.)

นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าหน้ากากมีอนุภาคขนาดเล็กและนาโนที่สูดดมได้ง่าย และอาจสร้างความเสียหายต่อปอดและอวัยวะอื่นๆ ได้

การศึกษาเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยยังเผยให้เห็นด้วยว่าหน้ากากมีสารปนเปื้อน (ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคอื่นๆ) ที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย เช่น โรคปอดบวม สเตรปโตคอคคัส และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หน้ากากอาจทำให้เกิดแผลที่ผิวหนัง ติดเชื้อร้ายแรง ปากที่สวมหน้ากาก และปัญหาเกี่ยวกับฟัน นอกเหนือไปจากความรู้สึกไม่สบายอื่นๆ

6. หน้ากากเป็นอันตรายต่อเด็ก

เนื่องจากเด็กยังอยู่ในช่วงพัฒนาการที่ละเอียดอ่อนของการเจริญเติบโต หน้ากากจึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา นอกจากความรู้สึกไม่สบาย ความเสียหายทางสรีรวิทยา และการสัมผัสกับสารปนเปื้อนแล้ว มีหลักฐานว่าเด็กกำลังประสบกับความล่าช้าทางความคิด ผลการเรียนตกต่ำ และการพูดบกพร่องเนื่องจากการสวมหน้ากากในช่วงการระบาดของโควิด-19 เด็กไม่ควรถูกบังคับให้สวมหน้ากากโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ครู หรือผู้ปกครอง

7. หน้ากากเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

โควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้และทิ้งหน้ากากหลายพันล้านชิ้น สารเคมีและสารปนเปื้อนชนิดเดียวกันที่หายใจเข้าไปเมื่อสวมใส่กำลังไหลลงสู่แหล่งน้ำและดิน พลาสติกเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลาถึง 450 ปีในการย่อยสลาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลพอๆ กันคือหลักฐานของสารพิษซึ่งรวมถึงตะกั่ว พลวง และทองแดงที่ชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ

สัตว์ต่างๆ ยังต้องรับโทษจากการทิ้งหน้ากากมากเกินไปอีกด้วย นอกจากพลาสติกและสารปนเปื้อนในที่อยู่อาศัยแล้ว สัตว์ต่างๆ ยังถูกพบว่าติด รัดคอ หรือถูกกีดขวางโดยหน้ากากที่ใช้แล้วทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงยางยืด นอกจากนี้ยังพบหน้ากากในท้องของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ถูกซัดขึ้นฝั่ง

คุณ (และคนที่คุณห่วงใย) ไม่จำเป็นต้องสวมใส่แมส

เมื่อพิจารณาถึงอันตรายของหน้ากาก ไร้ความสามารถในการป้องกัน ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่มีผลกระทบ และทางเลือกการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก และที่สำคัญที่สุดคือเด็กและผู้คน ผู้พิการไม่ควรถูกบังคับให้สวมใส่หน้ากาก

ผู้ปกครอง เด็ก และทุกคนควรรู้สึกเป็นอิสระและปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในพื้นที่สาธารณะ และยุติการสวมหน้ากากตลอดไป รู้สึกดีเมื่อรู้ว่าคุณกำลังทำการตัดสินใจที่ดีต่อสุขภาพสำหรับตัวคุณเองและไม่ทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยง

คำแนะนำด้านสาธารณสุขในอนาคตควรสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้านและคำนึงหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมด

เป็นตัวอย่างที่ดี และรณรงค์เพื่อผู้อื่น

หลายคนรู้สึกกดดันจากนโยบายการสวมหน้ากากที่ดำเนินการโดยรัฐบาล โรงเรียน สถานที่ทำงาน หน่วยงานด้านสาธารณสุข ธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ หรือโดยเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับความขัดแย้งในเรื่องของการสวมหน้ากากเมื่อคนอื่นเชื่ออย่างจริงใจว่าหน้ากากมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต่อไปนี้คือเคล็ดลับและกำลังใจที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนตัวคุณเองและลูกๆ ของคุณให้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากสิ่งกีดขวางการหายใจที่เป็นอันตรายเหล่านี้:

 • ยืนหยัดอย่างมั่นคงเมื่อรู้ว่าคุณปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้ผู้อื่นโดยไม่สวมหน้ากาก
 • หยุดสวมหน้ากาก คุณจะพบว่าไม่มีใครมีปัญหากับการที่คุณไม่สวมมัน
 • อย่าสวมหน้ากากทันทีเมื่อมีการร้องขอ คุณปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้คนอื่น ใช้โอกาสนี้ในการสนทนาเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณเลือกที่จะไม่สวมหน้ากากอนามัย
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อม ใช้คู่มือนี้และข้อมูลจากองค์กรในเครือของเราเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับอันตรายและความไม่มีประสิทธิภาพของการสวมหน้ากาก
 • ในเชิงรุก ติดต่อสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่รัฐ และโรงเรียนของคุณก่อนที่จะมีการบังคับใช้คำสั่งสวมหน้ากาก แบ่งปันความรู้นี้กับพวกเขาและบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณและ/หรือลูกๆ ของคุณปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้ผู้อื่น และไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการสวมหน้ากาก
 • เชื่อมต่อกับผู้อื่น ผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและความไม่มีประสิทธิภาพของการสวมหน้ากาก หากคุณรู้จักผู้อื่น ให้ติดต่อกับพวกเขา มีความกล้าหารในการบอกต่อข้อมูลเหล่านี้
 • สร้างข้อตกลงที่จะไม่สวมหน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานหรือในโรงเรียนของบุตรหลานเพื่อลดความรู้สึกว่าถูกกีดกัน
 • อย่าปิดบังความรู้สึกไม่สบายจากการกีดขวางการหายใจของคุณ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของคุณเป็นอย่างมาก
 • เพลิดเพลินไปกับการติดต่อกับลูกๆ ของคุณอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด และไม่สวมหน้ากาก
 • หากคุณเป็นผู้นำ ให้อิสระและส่งเสริมผู้อื่นให้ถอดหน้ากาก
 • อยู่อย่างปลอดภัย วิธีที่ดีที่สุดในการจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสคือทำให้ภูมิต้านทานของคุณแข็งแรง ไม่ใช่อ่อนแอ่โดยการใส่หน้ากากอนามัย

จำไว้เสมอว่าคุณปลอดภัย และ

ผู้อื่นก็ปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้ๆ โดยที่คุณไม่สวมหน้ากา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here