สนธิสัญญาโรคระบาดและการแก้ไข IHR & Pandemic Treaty

โลกใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธ..แผ่นดินเรามีโอสถภูมิปัญญา WHO..อย่ายุ่งมาก! | สภากาแฟเวทีชาวบ้าน ช่อง News1

เข้าใจ สนธิสัญญาโรคระบาดและการแก้ไข IHR ( International Health Regulation หรือ กฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ) ของ WHO (องค์การอนามัยโลก)

แหล่งอ้างอิง

 1. ประมาณ 70 ล้านคนเข้าสู่ภาวะยากจนในปี 2563 – World Bank
 2. ในปี 2020 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กว่า 149 ล้านคนจะมีอาการแคระแกรนจากภาวะทุพโภชนาการ – UNICEF
 3. รายงานใหม่ระบุความหิวโหยที่เชื่อมโยงกับโรคโควิด-19 อาจทำให้เสียชีวิตได้มากกว่าตัวโรค – Times
 4. การปิดเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกาทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลง 0.2% – สตีฟ ฮานเคอ ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ Johns Hopkins
 5. มีผู้เสียชีวิตจากวัคซีนโควิดแล้ว 17 ล้านคน – Dr. Denis Rancourt :
 6. Hydroxychloroquine สามารถลดการเสียชีวิตจากโควิด 85% – Dr. Peter McCollough :
 7. รายได้ของ WHO :
 8. Article 55 : ข้อความของการแก้ไขที่เสนอจะต้องสื่อสารไปยังทุกฝ่ายอย่างน้อย 4 เดือนก่อนการประชุม
 9. Article 31 รัฐภาคีสามารถบังคับผู้เดินทางให้รับการฉีดวัคซีนได้ :
 10. ระบบการเข้าถึงเชื้อโรคและแบ่งปันผลประโยชน์ Article 12 ของ Pandemic Treaty:
 11. รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซีย ประชุม B20 | Vaccine Passport :
 12. วัคซีนใน 100 วัน
  CEPI : เปิดตัววัคซีนใน 100 วันกับ Jeremy ที่ดาวอส https://www.pbs.org/newshour/health/science-chief-wants-next-pandemic-vaccine-ready-in-100-days
 13. บิล เกตส์ “การลงทุนที่ดีที่สุด” ของผมเปลี่ยน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้เป็น 2 แสนล้านดอลลาร์
 14. Bill Gates เปลี่ยนการลงทุนด้านวัคซีนมูลค่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นกว่า 550 ล้านเหรียญสหรัฐ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here