ศ. สุจริต ภักดี บุณยรัตพันธุ์ – คนที่ไม่ฉีดกำลังเสียชีวิตจากโควิดจริงหรือ?

2 COMMENTS

  1. ต้องการยกเลิกสัญญาของWHO ที่บังคับประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิดทุกสายพันธุ์ ร่วมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัคซีน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here