ลงนามหยุดสนธิสัญญา Pandemic Treaty และ IHR (International Health Regulations)

จำนวนรายชื่อค้าน 8,666 ท่าน (อัพเดทล่าสุด 14.00น วันที่ 1/6/2023)

เข้าใจ สนธิสัญญา องค์การอนามัยโลก ใน 8 นาที

หยุดสนธิสัญญา องค์การอนามัยโลก (WHO) จากการมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการจัดการโรคระบาด ดำเนินการโดย IPPPR, INB, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคักค้านการยอมรับการแก้ไขกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR – International Health Regulations) โดยการยืนยันสิทธิ และขอยื่นสนธิสัญญาประชาชน ดังต่อไปนี้

เอกสารเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2022 ฝ่ายบริหารของ Biden ได้เสนอการแก้ไขกฎอนามัยระหว่างประเทศ – SEVENTY-FIFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY A75/18 Provisional agenda item 16.2 12 April 2022 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf

307 ข้อ ที่มีการยื่นขอการแก้ไข กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here